Politica de confidențialitate

Scopul acestei Politici de confidentialitate este să vă explice ce date culegem, de ce le culegem și ce facem cu ele.
Confidențialitatea dumneavoastra este unul dintre angajamentele noastre fundamentale in Asociaţia Familia SMA. Procesam datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Depunem eforturi pentru a proteja website-ul, serviciile şi utilizatorii noştri impotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem.

Nu vom divulga/vinde niciodată unor terti neautorizati informatii confidentiale și ne vom asigura prin mijloacele care ne stau la dispozitie că aceste informatii sunt in sigurantă.

Ori de câte ori se vor colecta date cu caracter personal de către Asociatia Familia SMA, scopul colectării îl constituie proiectele Asociatiei Familia SMA, efectuarea donațiilor online și offline.
Asociația Familia SMA va lua toate măsurile necesare protejării securităţii informaţiilor furnizate în mod voluntar de către utilizatori şi nu va comunica respectivele informaţii niciunei alte entităţi, persoană fizică sau juridică.

Asociația Familia SMA aduce la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoana fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi:

• dreptul de a fi informat;
• dreptul de acces la şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Asociatia Familia SMA;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
• dreptul de a se adresa justitiei.

1. Definiții

Datele cu caracter personal reprezintă informațiile care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă. Datele cu caracter personal sunt împărțite în date generale (nume, prenume, telefon, adresă etc.) și date sensibile (serie și număr buletin / pașaport, cod numeric personal, date privind starea de sănătate, date privind apartenența sindicală etc.).
Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea (simpla vizualizare/accesare), utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2. Informaţiile pe care le colectăm sau prelucram

• date personale :nume, prenume, domiciliu, date din C.I
• date societati: denumire, cont bancar, CUI
• informatii sosite din donatiile online

3.Colectam informatii cu caracter personal pentru:

• semnarea contractelor de sponsorizare
• semnarea contractelor pentru aplasarea urnelor de donatii
• formularele de redistribuire a celor 2%
• incheierea contractelor de voluntariat
• semnarea adeverintelor de voluntariat
• mandate, imputerniciri

4.Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm

Folosim informatiile pe care le culegem exlusiv pentru incheierea de contracte sau celelalte documente mentionate in scopul obtinerii sumei necesare tratamentului.

5.Informaţiile pe care le distribuim

Datele personale operate de către noi nu vor fi trimsie altor părti in afara organizatiei noastre cu exceptia situatiile de mai jos:
• cu consimţămantul dvs.
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. unor furnizori sau parteneri pentru a putea să vă oferim serviciile pentru care ati optat. Acestea pot include următoarele categorii de destinatari:
– organizatiile beneficiare (ex: organizatia pentru care donati sau pentru care strangeti fonduri);
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare (ex: procesatorul de plăti online);
Tertii catre care furnizam datele dumneavoastra cu caracter personal isi asuma intreaga responsabilitate pentru utilizarea acestora in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
• din motive legale
• in cazul in care considerăm cu bună credinţă că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare in mod rezonabil pentru:respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a unei proceduri legale sau solicitări guvernamentale executorii
• punerea in aplicare a Termenilor şi condiţiilor in vigoare, inclusiv investigarea posibilelor incălcări ale acestora
• detectarea, prevenirea sau combaterea in alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic

6.Retinerea datelor

Nu vom retine informatiile dvs. mai mult timp decat este necesar conform cerintelor legale, in scopuri fiscale sau de contabilitate.

7.Drepturile dumneavoastră

Dacă doriti să obtineti o copie a informatiilor cu caracter personal pe care le detinem despre dvs., vă rugăm să ne contactati la adresa de mai jos. inainte de a răspunde la solicitarea dvs., vă putem solicita să vă verificati identitatea și să furnizati detalii suplimentare despre solicitarea dvs. Vom incerca să vă răspundem cat mai curand posibil și, in orice caz, in orice termene impuse de lege.
Vă puteti opune prelucrării informatiilor dvs. cu caracter personal in conditiile prevăzute de lege. in ceea ce privește activitătile de prelucrare pentru marketing direct, vă puteti opune acestei prelucrări in orice moment, in mod gratuit și fără justificare.

8.Donatii online – plata prin card

Procesarea donațiilor online se face de către EuroPayment Services S.R.L., de pe o pagină securizată. Dacă aveți întrebări legate de plata online, vă rugăm să vă adresați EuroPayment Services S.R.L., la adresa de email support@euplatesc.ro sau la numarul de telefon +40 371 335 807. World Vision Romania nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele probleme cauzate de donațiile prin card.